Access 2010 NL Basis

Access 2010 NL Basis

Access 2010 NL Basis

Acces 2010 Basis is een krachtig programma om zelf databases op te bouwen, een onmisbaar aspect van uw bedrijfsvoering. U krijgt snel de basisvaardigheden onder de knie.

Meer info

Access 2010 Basis is een database-programma (gegevensbeheerprogramma) waarmee de gebruiker zelf een database kan maken en onderhouden. Een database is als het ware een elektronische kaartenbak, waarin kaarten met relevante gegevens worden opgeborgen. Het enorme voordeel van Access is dat het flexibel is en dat er niet geprogrammeerd hoeft te worden. Als de tabellen eenmaal zijn gemaakt en gevuld , kan men het systeem bij iedere vraag naar informatie aanpassen. In onze zeer uitgebreide basiscursus Access leert u stap voor stap hoe u een database ontwikkelt.

Structuur van de opleiding
Deze opleiding begint met een korte instructie-video waarin het leersysteem wordt uitgelegd. Verder bestaat de opleiding uit modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Naast theorie wordt er ook gebruik gemaakt van simulaties en oefenopdrachten.

Onderwerpen
In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 Tabellen
 Formulieren
 Query's
 Rapporten maken
 Rekenen in Acces
 Acces en Office
 Orders
 Importeren en exporteren
 Werken met macro's

Simulaties
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van simulaties. Simulaties zijn een aanvulling op en een verdieping van de theoretische lesstof. U leert stap voor stap hoe u de lesstof kunt toepassen.

Oefenopgaven
Naast theorie, bestaat deze opleiding ook uit een aantal oefenopgaven. Immers, de beste test van een database is natuurlijk het gebruik in de dagelijkse praktijk. Wanneer het grote hoeveelheden gegevens betreft, kan het soms moeilijk zijn om achteraf nog fouten in het ontwerp te corrigeren. Om dit te voorkomen kunt u eerst de structuur (dat wil zeggen de benodigde tabellen) opbouwen en met een beperkt aantal records alle mogelijke bewerkingen uittesten.

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft u geen speciale vooropleiding nodig. Wel wordt er van uit gegaan dat u beschikt over enige kennis van het gebruik van uw computer. Software en of examens zijn niet inbegrepen.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit tien modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Per module bent u gemiddeld drie tot vijf uur studietijd kwijt.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button 'Probeer gratis'. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Wel krijgt u na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de opleiding, een digitaal certificaat toegestuurd.

Disclaimer © 2014 
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.