ISTQB® Software Testing NL

ISTQB® Software Testing NL

ISTQB® Software Testing NL

ISTQB® Foundation Certificate in Software Testing is een hooggekwalificeerde training voor software testers, gebaseerd op ISTQB.

Meer info

Het gebruik van software in systemen en producten die ons omringen neemt razendsnel toe. Het succes van een zakelijke onderneming hangt daardoor ook steeds meer af van software die de processen ondersteunt. Een fout in de software kan dramatische gevolgen hebben. Voor een onderneming is het daarom lonend om te investeren in het waarborgen van kwaliteit. Het testen van de software is een essentieel onderdeel van die kwaliteitsborging.

ISTQB® Foundation Certificate in Software Testing is een gedeponeerd handelsmerk van de International Software Testing Qualifications Board. In deze digitale opleiding leert u verschillende testtypen maar het helpt u ook om de controle van de kwaliteit van uw diensten en producten te waarborgen.

Structuur opleiding
De opleiding ISTQB® Software Testing NL is opgebouwd uit:
 Nederlandstalige instructie video's
 Samenvatting van de lesstof in de Engelse taal*)
 Oefenvragen in de Engelse taal*)
 Downloads (als aanvulling op de lesstof)
 Standard glossary of terms used in Software Testing. Version 2.1 (dd. April 1st, 2010)
 Test skeleton Documents

*) Omdat het examen in de Engelse taal wordt afgenomen.

Onderwerpen
De behandelde lesstof bestaat onder andere uit:
 Why is testing necessary?
 Fundamentals of testing
 Seven principles of testing
 Testing throughout the life cycle
 Psychology of testing
 Testlevels
 Testtypes
 Structural testing
 Tools
 Testing related to changes

Doel
Deze opleiding bereidt u voor op het examen voor het certificaat op Bachelors-niveau. Dit zogenoemde ISTQB® Foundation Certificate in Software Testing is een internationaal erkend (ISEB) certificaat voor software testers. Het examen is niet inbegrepen , maar kan separaat worden aangevraagd tegen meerprijs. In de opleiding krijgt u informatie over de wijze waarop u dit kunt aanvragen.

Vooropleiding
Om deze training te kunnen volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Duur opleiding
De duur van de opleiding ISTQB® Software Testing NL bestaat uit 36 lesblokken ad 10 tot 15 minuten en meerdere oefenvragen. De totale gemiddelde duur ramen wij daarom op ongeveer 9 uur voor de bestudering van de lesstof en 7 uur voor het maken en bestuderen van de oefenvragen. Dit kan meer of minder zijn, afhankelijk van de bestaande kennis en wijze van studeren.

Proefles en start opleiding
U kunt direct en zonder kosten een proefles volgen via de knop hierboven. U kunt ook uw opleiding direct starten via de knop hierboven.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis uitsluitend via een gesprek wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Digitale leersysteem
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan zoals kabel. Het is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedback formulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven ernaar uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Na afloop van de opleiding ontvangt u een digitaal certificaat na het invullen van een feedback formulier.

Disclaimer © 2014
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISTQB® en ISTQB® Foundation Certificate in Software Testing is een gedeponeerd handelsmerk van de International Software Testing Qualifications Board.