Access 2016 NL Gevorderd

Access 2016 NL Gevorderd

Access 2016 NL Gevorderd

Met Access 2016 Gevorderd leert u hoe u een relationele database kunt ontwerpen en beheren.

Meer info

Na een korte herhaling van de basistechnieken wordt in de opleiding Acces 2016 Gevorderd uitgebreid ingegaan op de verschillende onderdelen die in Acces 2016 Basis al aan de orde zijn geweest. Aan het einde van deze opleiding bent u in staat om een krachtige, relationele database te maken waarvan u lang plezier zult hebben.

Structuur van de opleiding
Deze opleiding begint met een korte instructie-video waarin het leersysteem wordt uitgelegd. Verder bestaat de opleiding uit modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Naast theorie wordt er ook gebruik gemaakt van simulaties en oefenopdrachten.

Onderwerpen
In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 Tabellen
 Macro's: een stapje verder
 Formulieren synchroniseren
 Query's
 Rapporten maken
 Rekenen in Acces
 Acces en Office
 Orders
 Importeren en koppelen
 Kruistabellen
 Dubbele records

Simulaties
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van simulaties. Simulaties zijn een aanvulling op en een verdieping van de theoretische lesstof. U leert stap voor stap hoe u de lesstof kunt toepassen.

Oefenopgaven
Naast theorie, bestaat deze opleiding ook uit een aantal oefenopgaven. Immers, de beste test van een database is natuurlijk het gebruik in de dagelijkse praktijk. Wanneer het grote hoeveelheden gegevens betreft, kan het soms moeilijk zijn om achteraf nog fouten in het ontwerp te corrigeren. Om dit te voorkomen kunt u eerst de structuur (dat wil zeggen de benodigde tabellen) opbouwen en met een beperkt aantal records alle mogelijke bewerkingen uittesten.

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel wordt er van uit gegaan dat u al over enige kennis beschikt van het gebruik van uw computer en dat u bekend bent met Acces 2016 Basis. Software en of examens zijn niet inbegrepen.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit twaalf modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Per module bent u gemiddeld drie tot vijf uur studietijd kwijt.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button 'Probeer gratis'. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Wel krijgt u na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de opleiding, een digitaal certificaat toegestuurd.

Disclaimer © 2017
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.