Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA

Met de opleiding Basisveiligheid VCA wordt u klaar gestoomd voor het examen Basisveiligheid VCA.

Meer info

het VCA systeem is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Denk aan ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op onder andere bouwterreinen, fabrieken, werkplaatsen of installaties. Door een VCA-certificatie te behalen is het mogelijk om bij dergelijke bedrijven in dienst te treden. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een checklist voor uw veiligheid en dat van anderen om op de werkvloer ongevallen te voorkomen en verminderen. 

Structuur van de opleiding
Deze opleiding begint met een korte instructie-video waarin het leersysteem wordt uitgelegd. Verder bestaat de opleiding uit modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Naast theorie wordt er ook gebruik gemaakt van oefenopdrachten.

Onderwerpen
In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 Wetgeving
 Overleg en inspecties
 De ergonomische werkplek
 Veiligheid op de werkplek
 PBM's
 Arbeidsmiddelen
 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 Gevaarlijke stoffen
 Elektriciteit en straling
 Brand en explosie
 Ongevallen
 Noodsituaties 

Oefenopgaven
Naast theorie, bestaat deze opleiding ook uit een aantal oefenopgaven. Immers, de beste manier om te kijken of u de theorie begrepen heeft, is om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. 

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit 4 modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Per module bent u gemiddeld vijf tot tien uur studietijd kwijt.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button 'Probeer gratis'. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem 
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning 
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Wel krijgt u na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de opleiding, een digitaal certificaat toegestuurd.

Disclaimer © 2017
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.