Word 2016 NL Gevorderd

Word 2016 NL Gevorderd

Word 2016 NL Gevorderd

Als u de basisbeginselen van Word 2016 voldoende beheerst maar nog meer mogelijkheden uit Word wil halen, dan heeft deze opleiding u veel te bieden.

Meer info

Word 2016 Gevorderd is een praktische, doeltreffende opleiding waar mee u nog beter leert werken met de mogelijkheden die Word u biedt. U leert hoe u handiger door Word kunt navigeren, alsmede tekst kunt opmaken en selecteren. Daarnaast maakt u kennis met tal van handigheidjes, waardoor u gemakkelijker met Word kunt werken.

Structuur van de opleiding
Deze opleiding begint met een korte instructie-video waarin het leersysteem wordt uitgelegd. Verder bestaat de opleiding uit modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Naast theorie wordt er ook gebruik gemaakt van simulaties en oefenopdrachten.

Onderwerpen
In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
 Werken met velden
 Grote documenten
 Wijziging standaard stijlen
 Inhoudsopgave & Index
 Sjablonen
 Formulieren
 Besturingselementen
 Selectievakken maken
 Macro's

Simulaties
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van simulaties. Simulaties zijn een aanvulling op en een verdieping van de theoretische lesstof. U leert stap voor stap hoe u de lesstof kunt toepassen.

Oefenopgaven
Naast theorie, bestaat de opleiding ook uit een aantal oefenopgaven. Zo kunt u de aangeboden theoretische lesstof meteen uitproberen in de praktijk.

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel verdient het aanbeveling om eerst de opleiding Word 2016 Basis te volgen. Software en of examens zijn niet inbegrepen.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit zeven modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Per module bent u zo'n drie tot vijf uur studietijd kwijt.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button 'Probeer gratis'. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding.Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan,zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Wel krijgt u na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de opleiding,een digitaal certificaat toegestuurd.

Disclaimer © 2016
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.