Klantgericht schrijven

Klantgericht schrijven

Klantgericht schrijven

Schrijft u regelmatig teksten voor klanten? Met deze e-learning-opleiding Klantgericht schrijven leert u doelgericht, concreet en begrijpelijk te schrijven.

Meer info

Veel mensen vinden het lastig een goede tekst te schrijven voor klanten of relaties. Vaak is het al een hele worsteling om de eerste zin op het beeldscherm te krijgen. En is de tekst eindelijk klaar, dan hebben ze het gevoel dat ze beter helemaal opnieuw kunnen beginnen.

Herkenbaar? Dan biedt de e-learning-opleiding Klantgericht schrijven uitkomst. In acht praktische modules leert u hoe u doelgericht en aantrekkelijk schrijft. Dit begint al met een goede voorbereiding, waardoor u tijdens het schrijven veel tijd en energie bespaart.

U ontdekt hoe u concreet kunt schrijven in plaats van vaag en ingewikkeld taalgebruik. Hoe u uw tekst toegankelijk maakt door deze actief en persoonlijk te maken. En hoe u het optimale uit uw tekst haalt door deze op verschillende niveaus te redigeren.

Klantgericht schrijven biedt u een aantrekkelijke mix van theorie, praktische tips én leuke schrijfopdrachten. Uitgebreide feedback helpt u verder op weg. Ontdek hoe eenvoudig en prettig het is om goede, klantgerichte teksten te schrijven! 

Structuur opleiding
De opleiding is als volgt opgebouwd: 
 Een startvideo
 Theorie
 Opdrachten
 Meerkeuzevragen
 Open vragen

Onderwerpen 
De lesstof behandelt de volgende onderwerpen: 
 Voor u gaat schrijven
 Vind de kern
 Schrijf concreet 
 Schrijf actief en persoonlijk
 Schrijf correct
 Schrijven en redigeren

Vooropleiding
Om deze training te kunnen volgen, heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.  

Duur
De opleiding Klantgericht schrijven bestaat uit acht modules en 52 lesblokken. Per lesblok bent u ongeveer 15 minuten studietijd kwijt, de opdrachten niet meegerekend. Dit kan meer of minder zijn, afhankelijk van bestaande kennis en wijze van studeren. 

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen als kennis alleen mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt. 

Het digitale leersysteem 
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internetverbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd. 

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.  

Ondersteuning 
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleid via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Na afloop van de opleiding ontvangt u een digitaal certificaat van deelname na het invullen van een feedback formulier. 

Disclaimer © 2014
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.