Visio 2010 NL

Visio 2010 NL

Visio 2010 NL

Met Visio 2010 leert u snel hoe u technische en logische schema's kunt maken. Denk hierbij aan stroomschema’s, database modellen en andere schematische documenten.

Meer info

Microsoft Visio is een object georiënteerd tekenprogramma. Het bevat kant-en-klare objecten, die binnen een afbeelding kunnen worden geplaatst. Hierdoor is Visio een krachtig hulpmiddel bij het maken van allerlei diagrammen, plattegronden en schema's.
Deze korte, praktische opleiding is vooral gericht op het maken van organisatieschema's en stroomdiagrammen (Flowcharts).

Structuur van de opleiding
De opleiding begint met een korte instructie-video waarin het leersysteem wordt uitgelegd. Verder bestaat de opleiding uit modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Naast theorie wordt er ook gebruik gemaakt van simulaties en oefenopdrachten.

Onderwerpen
In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 Basishandelingen
 Een organigram maken
 Hyperlinks
 Stroomdiagrammen
 Automatisch koppelen
 Shaperapporten
 Het functiestroomdiagram
 Banen wisselen
 Afdrukken
 Koptekst en voettekst

Simulaties
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van simulaties. Simulaties zijn een aanvulling op en een verdieping van de theoretische lesstof. U leert stap voor stap hoe u de lesstof kunt toepassen.

Oefenopgaven
Naast theorie, bestaat deze opleiding ook uit een aantal oefenopdrachten. Zo kunt u de aangeboden theoretische lesstof meteen uitproberen in de praktijk.

Vooropleiding
Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel wordt er van uit gegaan dat u al over enige kennis beschikt van het gebruik van uw computer.

Duur opleiding
De opleiding bestaat uit vijf modules die weer onderverdeeld zijn in lesblokken. Per module bent u gemiddeld drie tot vijf uur studietijd kwijt. Software en of examens zijn niet inbegrepen.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button 'Probeer gratis'. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.

Digitaal certificaat van deelname
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Wel krijgt u na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de opleiding, een digitaal certificaat toegestuurd.

Disclaimer © 2014
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.